PHP – Bine de ştiut – property_exists()

Verifică dacă o clasă are o proprietate. Returnează TRUE daca proprietatea există (chiar dacă această proprietate are valoarea NULL), FALSE dacă nu are proprietatea respectivă şi NULL în caz de eroare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

No spam? * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.